CESKEDREVENEDOMY.CZ
+420 725 052 333

ISOPLAAT - dřevovláknité desky

Dřevovláknité izolační desky značky ISOPLAAT jsou multifunkční a přírodní stavební a izolační materiály. Při výrobě dřevovláknitých desek se nepoužívá žádné lepidlo nebo jiná chemická pojiva - pryskyřice obsažená ve dřevě působí jako adhezivní složka. Správným použitím výrobků ISOPLAAT získáte teplé, zvukotěsné a prodyšné konstrukční prvky stěn, stropu nebo podlahy. Porézní struktura desek jim propůjčuje izolační a zvu- kově izolační vlastnosti. Střešní desky a exteriérové desky jsou důkladně impregnovány parafínem, jenž zaručuje jejich dokonalou odolnost vlivům počasí (barevná povrchová úprava slouží jako identifikační prvek Isoplaat). Manipulace s dřevovláknitými deskami a jejich instalace jsou snadné

Exteriérové desky

Exteriérové desky se používají jako větrolamové, izolační a ztužující prvky při výstavbě obvodových stěn, stropů a střech.

Exteriérové desky chrání vrstvu tepelné izolace před vlivy počasí. Díky jejich husté struktuře brání exteriérové desky pronikání chladného vzduchu do vrstev tepelné izolace stěny, čímž tak brání ochlazení konstrukce a zaručují účinnou funkci izolace. Exte- riérové desky jsou odolné vlivům počasí, navíc ale zaručují prodyšnost par a vzduchu, který odchází z interiéru domu. Z tohoto důvodu se desky instalují přímo na vnější vrstvu tepelné izolace. Zaručena je tak konverze vlhkosti a nedochází ke zvlhnutí tepelné izolační vrstvy. Desky jsou mechanicky dostatečně pevné na to, aby bylo možné je použít jako ztužující prvky stavby. Exteriérové desky jsou označeny značením „SKANO“.

Instalace exteriérových desek

Exteriérové desky se montují při stavbě přímo k rámové konstrukci. Vzdálenost mezi nosníky rámu (měřená mezi středy nosníků) musí být 600 mm.

Exteriérové desky musí být instalovány takovým způsobem, aby se mezi deskami nacházela mezera 2 - 3 mm. K zajištění odolnosti spojů, které nejsou přímo na rámu, před vlivy počasí je nutné pod místo spojení instalovat dřevěný trám a konce desek musí být k tomuto trámu upevněny. Můžete také použít elastický těsnicí tmel nebo konstrukční pásu (např. Pro-Clima) k utahování 25 mm silných desek. Desky se upevňují buď pomocí hřebíků nebo svorek. Podélný pás ve středu desky usnadňuje instalaci desek pomocí hřebíků.

Instalace 12 mm exteriérových desek

Používejte galvanizované laťové hřebíky s velkou hlavou (délka 40 mm nebo delší) nebo svorky (délka 32 mm nebo delší). Vzdá- lenost mezi svorkami/hřebíky a okrajem desky musí být minimálně 10 mm. Vzdálenost mezi svorkami/hřebíky přibitými ke kraji desky musí být 100 - 150 mm; vzdálenost mezi svorkami/hřebíky přibitými ke středu desky musí být 300 mm. Přibližná spotřeba hřebíků na jeden čtvereční metr desky je 15 kusů.

Instalace 25 mm exteriérových desek

Používejte galvanizované laťové hřebíky s velkou hlavou (délka 70 mm nebo delší) nebo svorky (délka 58 mm nebo delší). Vzdá- lenost mezi svorkami/hřebíky a okrajem desky musí být minimálně 10 mm. Vzdálenost mezi svorkami/hřebíky přibitými ke kraji desky musí být 100 - 150 mm; vzdálenost mezi svorkami/hřebíky přibitými ke středu desky musí být 300 mm. Přibližná spotřeba hřebíků na jeden čtvereční metr desky je 15 kusů.

Instalace 25 mm exteriérových desek s perem a drážkou

Na rozdíl od běžných exteriérových desek se exteriérové desky s perem a drážkou instalují vodorovně (kolmo k rámu). Tím se eli- minuje možnost, že by se spoje desek nepřekrývaly s rámem (není potřeba instalovat další trámky, není nutné používat konstrukční pásku apod.). Nedochází tak k vytváření studených můstků (je-li to možné, nainstalujte desky tak, aby byly lehce posunuté). Používejte galvanizované laťové hřebíky s velkou hlavou (délka 70 mm nebo delší) nebo svorky (délka 58 mm nebo delší). Aby nedošlo k poškození pera nebo drážky, vzdálenost mezi svorkami/hřebíky a okrajem desky musí být minimálně 35 mm. Vzdálenost mezi svorkami/hřebíky přibitými ke kraji desky musí být 100 - 150 mm; vzdálenost mezi svorkami/hřebíky přibitými ke středu desky musí být do 200 mm.

 

Střešní desky

Střešní desky jsou především určeny jako podklad pro oplechování a instalaci střešní krytiny. Střešní deska je odnoží externí desky ISOPLAAT a díky tomu je její využití široké. Střešní desky s perem a drážkou chrání střešní konstrukce před vlhkostí a kondenzovanou vodou. Použití střešních desek také zlepšuje zvukovou izolaci a tepelnou izolaci konstrukce. Není potřeba používat parotěsnou zábranu.

Instalace střešních desek

Pro účely střešních desek se musí vzdá- lenost mezi kleštinami pohybovat v rozmezí od 600 do 700 mm a sklon střechy musí být větší než 20°. Instalaci vždy začínejte ve spodní části střechy, umístěte desky kolmo ke kleštinám (Obr. 1). Pod odříznutí poslední desky na požadovanou velikost začněte novou řadu právě odříznutým kusem (Obr. 2). Tím bude docházet k překrývání per a drážek na koncích desek. Každá deska musí  zakrývat  minimálně  dvě  kleštiny.

Desky jsou instalovány tak, jak je zobrazeno na obrázku 2. Střešní desky přibíjejte galvanizovanými hřebíky 70 mm s velkou hlavou. Ke zlepšení vodotěsných vlast- ností desek utáhněte úžlabí, okapy a montážní otvory střechy   (např. Tescon Pro-Clima). Současně s instalací desek přibijte protilatě a latě pro střešní krytinu (Obrázek 4). Na plochu desek mezi kleštinami nevstupujte!

 

Podklad

Podklady se používají pod podlahovými krytinami (parketami, laminátovými podlahami) na tvrdý a suchý podkladní povrch. Podklad vyrovnává drobné nerovnosti spodní podlahy, tlumí hluk kroků a podlahu otepluje.

Instalace podkladů

Doporučujeme přinést podklady do stejné místnosti, do které budou instalovány, 24 hodin předem, aby se vyrovnala vlhkost uvnitř desek s vlhkostí okolního vzduchu. Desky se pokládají na bok a pod ně a mezi ně se vkládají proklady, takže mezi deskami může proudit vzduch.

Podklady se pokládají vedle sebe na základní povrch a mezi deskami a stěnami je nutné ponechat dilatační spáru asi 5-10 mm.

K dosažení adekvátní dilatační spáry můžete použít kousky podkladů mezi stěnami a deskami a později je odstranit poté, co je podklad položen.

Mezi podklady ponechejte spáru 1 až 2 mm (viz obrázek 2).

Podklad můžete instalovat pomocí něko- lika kapek lepidla (Obrázek 3) nebo svor- kami/hřebíky a lépe jej tak upevnit. Podklad se instaluje tak, aby úhel mezi spoji podlahy a spoji podkladu činil 45°, čímž se spoje mezi podkladem a podla- hou lépe překrývají (Obrázek 2 a 3). Podlahové krytiny se instalují přímo na podklad (Obrázek 3).

 

Izolační desky

Izolační desky se používají jako izolační materiály pro interiérové stěny, stropy a další konstrukce, ale i pro podpěrné prvky měkčích izolačních materiálů. Také se používají jako standardní desky pro vnitřní povrchové desky ISOTEX. Porézní struktura izolačním desek zlepšuje tepelně a zvukově izolační vlastnosti stavby. Mechanická pevnost desek zvyšuje tuhost konstrukce a pomáhá podpírat další izolační materiály. Desky skladují teplo a díky nim konstrukce rychle nevychladne. Pomáhají stabilizovat pokojovou teplotu.

Instalace izolačních desek

Doporučujeme přinést podklady do stejné místnosti, do které budou instalovány, 1-2 dny předem, aby se vyrovnala vlhkost uvnitř desek s vlhkostí okolního vzduchu. Desky se pokládají na bok a pod ně a mezi ně se vkládají proklady, takže mezi deskami může proudit vzduch. Desky se upevňují k dřevěným povrchům hřebíky nebo svorkami; doporučujeme používat galvanizované hřebíky s velkými hlavami.

Hřebíky a svorky se přibíjejí 10 - 20 mm od okrajů desek s 150 mm roze- stupy; ve středové části činí rozestup 300 mm. Používejte hřebíky 40x2,2 mm nebo 1,7x25x32 mm svorky v případě 12mm desky. Používejte hře- bíky 70x2,5 mm nebo 1,7x25x58 mm svorky v případě 25mm desky. Budou-li izolační desky později zakryty tapetami, doporučujeme nepře- kračovat vzdálenost mezi řadami středových hřebíků 400 mm. Desky se ke zděné stěně lepí konstrukčním lepidlem (např. lepidlem Soudal 48A pro stěnové panely).

Základní povrch musí být rovný a zbaven prachu. Naneste proužky lepidla na zadní stranu panelu, asi 30 mm od okrajů. Naneste kapky lepidla do středové části desky, asi 1 kapku na 200 mm. V případě potřeby desky podepřete. Po- užíváte-li lepidlo, postupujte dle pokynů výrobce lepidla.

Izolační desky je možné potapetovat nebo opatřit malířským nátěrem. Nejdříve zakytujte otvory po hlavách hřebíků a mezery mezi panely. Před tapetováním zvyšte lepivost desek aplikací adhezivní disperze nebo lepidlem pro tapety. Postupujte podle pokynů výrobce tapet a výrobce lepidla na tapety.

Všechny izolační desky SKANO GROUP AS je možné přepravovat pouze v zakrytém vozidle a ochráněné před vlivy počasí. Výrobce má právo změnit způsob balení a množství zboží na paletě.

ISOMODUL - chytré řešení profilů

Isomodul je izolační deska, která je určena jak pro interiér, tak exteriér: je možné ji použít jako izolační materiál u fasád, stěn, stropů; je možné ji omítat apod. Izolační prvky vláknité desky Isomodul se vyzna- čují vlastnostmi vyžadovanými nejen pro ekologické domy: zaručují přirozenou ventilaci budovy, mají vynikající tepelné vlastnosti a je možné je použít pro stropy nebo k vyrovnání podlahy nebo jako zesilující prvky. Díky jejich mimořádně jednoduchému bočnímu profilu je možné izolační prvky Isomodul použít jako zvukovou a tepelnou izolaci na různých místech, např. ke ztlumení hluku kroků při stavbě podlah; jako stěnové, stropní a střešní izolační prvky nebo jako vnitřní nebo vnější obložení budov s dřevěným rámem.

Instalace podlahy

 1. Isomodul - podlahaIsomodul se používá jako zvukově a tepelně izolační materiál. I při využití tenké podlahové krytiny je možné při úplném pokrytí dosáhnout optimální izolace. Integrovaná instalační lišta se používá k upevnění podkladu, krátkých desek nebo parket pomocí hřebíků.
 2. Jako podklad pro lepení podlahových krytin nebo instalaci keramických dlaždic. Bez ohledu na to, zda je Isomodul nainstalovaný s dřevěnými trámky nebo s plným zakrytím, zajistí Isomodul pochozí podlahu s nulovými zvukovými můstky.
 3. Při instalaci plného zakrytí poskytuje Isomodul vynikající zvukovou a tepelnou izolaci a současně je podkladem k lepení různých desek, na míru instalovaných koberců, li- nolea, korkových parket apod.
 4. Díky vysoké trvanlivosti Isomodul můžete instalovat i velice tenké podlahové krytiny, například parkety, korek, linoleum, laminát nebo jiné druhy podlah přímo na desky. Tloušťka izolační vrstvy není omezena.

Poznámka: Isomodul je možné použít také ve spojení s teplovodním vytápěním pod- lahy. Desky šetří náklady na energie tím, že jímají teplo.

Instalace na strop

Isoplaat - stropIsomodul je možné použít jako zvukově a tepelně izolační materiál pro stropy.

 1. Použijete-li izolační prvky Isomodul pro stropy tímto způsobem, můžete dosáhnout zvukové a tepelné izolace s úsporou prostoru pomocí integrované instalační lišty a pomocí různých povrchových materiálů (dřeva, sádrokartonu apod.).
 2. Izolační desky Isomodul je možné použít k instalaci zpod odvětrávaných stropních materiálů. Toto řešení je možné také použít v místnostech bez vytápění. Použijete-li Iso-modul jako základní konstrukci k upevnění stavebních desek v intervalu 625 mm, bude dosaženo kompletní izolace bez mezer. Integrovaná instalační lišta umožňuje dosaho- vat prostorově efektivní instalace desek
 3. Velice jednoduché a nákladově efektivní řešení představuje instalace Isomodul na strop s následným omítnutím. Ideální použití ve spojení s jílovitou omítkou v případě vyhřívaného stropu.

POZOR! V závislosti na konstrukci může boční teplá strana Isomodul vyžadovat parotěsnou zábranu. Postupujte podle odpovídajících fyzikálně-konstrukčních kritérií. V případě nevyhřívaných místností nebo externích konstrukcí použijte Isomodul Plus (impregnovaný).

Instalace na stěnu

 1. S využitím Isomodul je možné dosáhnout dobrých tepelně a zvukově izolačních vlast- ností a povrchové úpravy během jednoho pracovního cyklu (stěna může být následně omítnuta). Vynikajícího klimatu v místnosti je možné dosáhnout pomocí jílovité omítky. Použijete-li izolační prvek Isomodul ve venkovním prostředí, je možné jej opatřit speci- ální omítkou.
 2. Isomodul zajišťuje kompletní tepelnou a zvukovou izolaci stěn. Díky integrované in- stalační liště je prostorově efektivní základní konstrukce vytvořena pro instalaci různých materiálů na povrch stěn. Například můžete skrýt elektrické vedení mezi Isomodul a stěnovými panely nebo vyplnit mezery minerální vlnou s cílem zajistit dodatečnou izo- laci. Chcete-li stěnu potapetovat, postupujte podle pokynů v části věnované izolačním deskám (viz pokyny k instalaci izolačních desek).
 3. Desky Isomodul, které jsou instalované s plným zakrytím a spodním odvětráváním, se především používají jako tepelné a/nebo zvukové izolační materiály pro studené místnosti nebo vnější konstrukce.
 4. Stejným způsobem je možné Isomodul použít k připevnění stavebních desek s ro- zestupy 625 mm. Vytváří se také prostorově efektivní a plně zakrytá základní kon- strukce, kterou je možné použít jako podklad pro různé materiály aplikované na povrchy stěn. Při izolování vnějších stěn zevnitř je možné na Isomodul instalovat parotěsnou zábranu a případně i instalační lištu.

Instalace na vnější konstrukce